Biografi

Siden blev opdateret 2011-11-19
Retur til forsiden
Jeg er født den 19. februar 1926 i Kirkestræde 2 i Holbæk.


Mine forældre

På det gamle billede her køres jeg til start af min mor. Vi holder foran mine forældres første virksomhed i Kirkestræde.


Min far var fast besluttet på at blive selvstændig, og for at nå sit mål rejste han en årrække som ung svend "på valsen" i Norge, Sverige og Tyskland. Hjemme i Danmark uddannede han sig videre på Teknologisk Institut i København gennem kurser i Draperi og Dybdehæftning m.v., hvorefter han i 1923 sammen med min mor startede virksomheden Fr. Larsen - Sadelmager & Tapetserer i Kirkestræde 2 i Holbæk, lige ved siden af kirken.

Nedenfor har jeg gengivet et interessant dokument fra min fars ungdom, en Skudsmaalsbog.
Der er virkelig tale om et dokument af en vis officiel vægt, forsynet med billede og laksegl, udstedt af den lokale politimester eller sognefoged. Forseglingen binder siderne sammen og forhindrer uautoriserede udskiftninger. Bemærk boghandler C. Clausens kontante stempel øverst til venstre, samt teksten "Pris: 20 Øre indbunden" trykt på titelbladet. Ja, priserne har udviklet sig siden dengang.
Lige under følger: "Godkjendt i Henhold til Justitsministeriets Cirkulære af 27de Januar 1880", affattet i smuk gotisk skrift. På siderne efter følger et "Uddrag af Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.", ni paragraffer. Den første håndskrevne side er sognepræstens afskrift fra kirkebogen med oplysninger, der svarer til dem på en dåbsattest.
Skudsmålsbøger var foreskrevet for enhver, der søgte tjeneste hos en anden, som dokumentation for, hvem arbejdsgiveren havde foran sig som arbejdssøgende.
Da min far hurtigt blev selvstændig, fik skudsmålsbogen ingen videre anvendelse for ham.Drengeårene

Fem-seks år efter barnevognen kunne jeg rulle selv.
 


 

Og jeg er stadig ret god på løbehjul, men det vil jeg vende tilbage til senere.

Som otteårig står jeg her sammen med min mors norske familie til fælles fotografering. Jeg var allerede vild med flyvning, så mit selvbyggede modelfly skulle med på billedet.
 


Læretiden

Efter skolen kom jeg i lære hos min far.

Værkstedet var i mellemtiden flyttet til Ahlgade 30, hvor der var bedre lokaliteter og lagerplads.
Efter læretiden fortsatte jeg et stykke tid i familievirksomheden, hvor min far efterhånden beskæftigede 5-10 medarbejdere.
 


Efter krigens afslutning i maj 1945 tog jeg til Sverige, hvor jeg fik ansættelse hos sadelmager og kongelig hofleverandør Ferdinand Lundquist i Göteborg. Det var en fin virksomhed, hvor jeg arbejdede og lærte meget de følgende 2-3 år. Efter Lundquist var jeg halvandet års tid beskæftiget på Volvo i Göteborg. Her var jeg med i produktionen af sæder og indtræk. Derefter arbejdede jeg et år på Svenska-Amerika Linjen. Jeg reparerede madrasser og hynder i kahytterne og vedligeholdt datidens mere traditionelle salon-møbler. Min sidste ansættelse, inden jeg returnerede til Danmark i 1949, var på Möllendal tapetsererværksted. Jeg var således konstant beskæftiget og opnåede på de fem år en alsidig erfaring inden for mit fag.
 Færdiguddannet og frisk på livet i 1948.


Mens jeg boede i Sverige brugte jeg fritiden i en ungdomsorganisation. Jeg havde stor fornøjelse af at være medlem af foreningens lokale sangkor. På et tidspunkt i 1947 tog ungdomsforeningen på en Sankt Hans tur til Norge hvor vi mødtes med andre unge i nærheden af Tønsberg, lidt nord for Oslofjorden.


Mit møde med Eva

På den tur mødte jeg norske Eva, som var kommet til Tønsberg helt fra Tromsø for at repræsentere Nordlandet. Eva var en meget sympatisk og dejlig kvinde, som jeg hurtigt fik et godt øje til.

Tiden fløj af sted, og alt for hurtigt måtte jeg tage afsked med Eva igen. Men de følgende to år korresponderede vi fast. Det føltes som en meget lang tid at være væk fra hinanden.

I 1949 vendte jeg tilbage til Danmark og Holbæk. I Sverige havde jeg købt en svensk type 125 cc N.Ve. motorcykel, og en dag besluttede jeg, at jeg ville køre til Tromsø for at møde Eva igen og træffe hendes familie.
Det er en strækning på omkring 2500 kilometer i hver retning. Jeg kunne køre 500 km i døgnet, så teoretisk ville turen derop kunne gøres på fem dage. Men det var en flot tur, og jeg gjorde flere ophold undervejs for at møde bekendte, se på seværdigheder eller blot nyde naturen. Så denne uforglemmelig køretur til Tromsø tog sin begyndelse den 16. juni 1949 og varede i ti dage. Derefter havde jeg et fantastisk ophold i Tromsø sammen med Eva og var ført tilbage i Holbæk i slutningen af juli.
Turen til Tromsø startede 16. juni 1949 kl. 8.00
Du kan klikke på billedet for at se mine billeder fra turen, eller på ét af linkene her:
Min køretur til Tromsø
Fælles udflugt til Narvik og Kiruna
Fælles udflugt til Nordkap


Mit besøg hos Eva og hendes familie varede 2-3 uger og blev afgørende for os begge.
Evas far hed Richard Eventsen. Han var skibskaptajn og blev tituleret Kaptajnen. Han nød stor anseelse for sine sejladser. Blandt andet havde han været med til at eftersøge den legendariske polarforsker Roald Amundsen, der i 1928 var forsvundet sporløst under en flyvning over Barentshavet. Hverken flyet af typen Latham eller besætningen blev nogensinde fundet.
 Besætningen med chefpiloten Guilbaud i midten

 
For sin betydelige indsats under eftersøgningen af Amundsen og Guilbaud blev Evas far af Den Franske Marine hædret med en fortjenstmedalje.
Evas far - Kaptajn Richard Eventsen
 "Ut for Asias nordkyst"
 Et stemningsfuldt billede af et af Kaptajnens tidlige skibe fotograferet i lyset fra fuldmånen.


Kaptajnen sejlede Eva og mig til Håkøybotn, hvor det tyske slagskib Tirpitz lå med kølen i vejret. Tirpitz blev sænket af en allieret bombestyrke i 1944, og mindre end fem år efter denne dramatiske begivenhed var det en speciel oplevelse at spadsere på kølen af det enorme krigsskib.

I samme fjord lå en engelsk flyvebåd, en såkaldt Short Sunderland, som var flyveklar. Jeg fik kontakt med én af piloterne, og Eva og jeg tilmeldte os en flyvetur til Nordkap. Det blev en meget flot tur og en stor fælles oplevelse. I turen deltog mange skandinaver, og senere viste det sig, at det på grund af vejrliget blev den eneste tur, der blev gennemført det år.

Efter mange nye indtryk og fyldt med gode oplevelser måtte jeg tilbage. Den lange hjemtur gik som en leg, for jeg havde haft det fantastisk sammen med Eva.

Hjemme i Danmark skrev jeg til Eva og spurgte, om hun ville komme til Holbæk og arbejde sammen med mig. Uden lang betænkningstid, svarede hun ja!, og dermed var min lykke gjort.

Eva kom til Holbæk det følgende år, 1950, og flyttede ind i samme hus i Kirkestræde, hvor jeg var født og vokset op.

Den 25. marts 1951 blev vi gift og flyttede sammen i vores første hjem i Labæk nr. 28.
 


Børnene

Eva og jeg har været sammen siden 1951. Vi har fået fire børn, Finn, Asbjørn, Kjeld og Hanne i nævnte orden og med tiden en herlig flok børnebørn og oldebørn.

I 1953 byggede vi hus på Riffelhavevej 32 i Holbæk. Det blev vores base i mange år, mens børnene gik i skole.
Min interesse for flyvning var usvækket og fik god plads i familien. Her er et herligt billede fra 1954 af den lille Jax jager, som jeg byggede over en 3-hjulet cykel. Modellen gjorde stor lykke hos vores første søn, Finn. Her prøveflyves "jageren" af en kusine.
Jax'en vandt en af Familie Journalens ugentlige konkurrencer for modelbyggere.
 


Forretningen

I 1967 indrettede vi forretning og værksted på hjørnet af Labæk og Østerstræde. Fra butikken solgte vi især mange tæpper.
Indtil omfartsgaden langs havnen blev anlagt, sneglede trafikken sig gennem Labæk og Ahlgade. Det kunne ske, at en person i køen stod ud af bilen og hastede ind i forretningen for at købe et Ryatæppe eller få lagt et til side.
 Forretningen i Labæk på hjørnet af Østerstræde.

I værkstedet bagved polstrede vi møbler, og lidt senere kom der gang i produktionen af skridsikre hynder. Dem havde jeg kort forinden opnået patent på. Ideen opstod i forsøget på at løse et problem med en af vores egne hynder i campingvognen. Den gled ustandselig på gulvet, når vi kørte. Hvordan kunne det forhindres..?!
Problemet blev løst ved at hæfte et skridsikkert lag på undersiden, og fra det punkt blev ideen udviklet med egentlig produktion for øje. Min skridsikre hynde slog an, og patentet blev efterhånden udvidet til at gælde i Norge og Sverige også.

I begyndelsen af 70'erne overtog Eva og jeg ansvaret for familievirksomheden. Kort efter flyttede vi til det nuværende hus på Strandmøllevej. Møbelpolstringen og fremstillingen af hynder kom til at foregå i nyere værkstedslokaler bagved huset, mens salgsstedet blev flyttet til bedre forretningslokaler i Ahlgade 18.
 Forretningen på Ahlgade.
Eget luftskud af forretningen - Jeg har brugt tele, så resultatet er lidt rystende!
 

Under et flyveophold i Tyskland fik jeg ideen til en "regnfrakke" for svævefly. Der var behov for at beskytte overfladen på svæveflyene, når de måtte stå udendørs i længere tid, fx i forbindelse med konkurrencerne.
Produktet kaldte jeg "Jaxida Kondensfri". Jaxi var mit kaldenavn blandt tyske svæveflyvere. 

Jaxida-overtrækket er en sandwich, der består af et vandtæt yderlag og derunder et afstandslag, som forhindrer kondensvand. I tilgift virker det polerende, når vinden sætter stoffet i bevægelse mod flyets overflader. Jeg fik overtrækket patenteret i flere europæiske lande, herunder Sverige, Tyskland og England. Med tiden har vi produceret mere end 5000 Jaxida-overtræk til hele verden.
Hr og fru Jaksland 1980.

Fra 1990 blev møbelpolstringen og fremstillingen af skridsikre hynder overtaget af Hanne og vores svigersøn, Søren, mens vi selv fortsatte med Jaxida-overtrækkene.

Her finder du et par artikler om virksomheden Jaksland i dag.

I slutningen af 2009 afhændede vi den del af virksomheden, der fremstillede Jaxida Kondensfri overtræk.


Evas og mit otium

Eva og jeg nyder nu vort otium med en smuk udsigt over Holbæk Fjord fra huset på Strandmøllevej. Der er god gang i familievirksomheden lige bagved. Kærneprodukterne er specialtilpassede skridsikre kirkehynder og bedre møbelpolstring.

Jeg kan se tilbage på et fantastisk liv sammen med Eva.

Eva har to søstre på samme alder. Her er de glade trillinger fra et møde i 1982.

I årene 1999-2010 blev min bevægelighed reduceret efter et indgreb, der havde til formål at hjælpe en slægtning, som kort forinden var blevet indlagt på Rigshospitalet med smerter og delvise lammelser. Efter en professors forslag stillede jeg mig til rådighed for en "ganske ufarlig undersøgelse af den elektriske aktivitet i muskler og nerver", som han udtrykte det. Indgrebet resulterede imidlertid omgående i voldsomme smerter, når jeg skulle stå og gå.
Uden nogen løsning på problemet eller udsigt til lindring af smerterne, blev jeg sendt hjem i 1999, og i de følgende ti år havde jeg så store problemer med at gå, at det var nødvendigt at tage et løbehjul i brug igen for at passe mit arbejde. Først efter flere operationer, den seneste og mest vellykkede i 2010, har jeg fået det så godt, at jeg kan undvære hjælpemidler.

Nu koncentrerer vi os om, hvad tiden bringer. Den vil med sikkerhed ikke blive kedelig.


Vort diamantbryllup

Den 25. marts 2011 fejrer Eva og jeg diamantbryllup. Her dagen før, har vi modtaget mange lykønskninger, og denne særlige fra Dronning Margrethe -
 


 

Tak til alle, der har husket os.

Og så oprandt diamantbryllupsdagen, den 25. marts 2011 -
 


Retur til forsiden